Ang mga naninigarilyo ay may mas mataas na peligro na mahawahan ng COVID-19

I-edit ang Personal na Data


Maaari mong baguhin ang iyong personal na data sa pamamagitan ng pagpuno ng sumusunod na form.
Mangyaring isulat kung ano ang nais mong baguhin sa kahon sa ibaba.