Ang mga naninigarilyo ay may mas mataas na peligro na mahawahan ng COVID-19

Humiling ng Personal na Data


Maaari kang humiling ng iyong personal na data sa pamamagitan ng pagpuno sa form na ito. O maaari kang mag-log in dito.

Sumasang-ayon din ako na kolektahin ng eksperto ng Tabex ang aking email upang maipadala nila sa akin ang aking hiniling na impormasyon. Para sa karagdagang impormasyon suriin ang aming patakaran sa privacy kung saan makakakuha ka ng karagdagang impormasyon tungkol sa kung saan, paano at kung bakit namin iniimbak ang iyong data.