Ang mga naninigarilyo ay may mas mataas na peligro na mahawahan ng COVID-19

balita