Ang mga naninigarilyo ay may mas mataas na peligro na mahawahan ng COVID-19

Pagpapadala policy

Responsibilidad mong malaman kung ang produktong inorder mo ay pinapayagan na mai-import sa iyong bansa.

Maaari kang pumili para sa sinusubaybayan o hindi na-track na pagpapadala. Ang hindi na-track na pagpapadala ay libre para sa mga order na hindi mas malaki sa dalawang mga package.

Hindi kami nag-aalok ng mga refund para sa mga hindi na-track na padala.